การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡  KY ข้อมูลพื้นฐาน ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

⇒ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูการติดต่อ

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY การประชาสัมพันธ์ ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

08 Q&A

09 Social Network

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY การบริหารงาน ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

010 แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

⇒ 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡  KY การปฏิบัติงาน ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY การให้บริการ ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

014 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

⇒ 015 ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ

⇒ 016 รายงานผลการสำรวจความพิงพอใจ

⇒ 017 E-Service

 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

⇒ 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

⇒ 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณระจำปี รอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

⇒ 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

⇒ 022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

⇒ 023 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

⇒ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

⇒ 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

⇒ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KYเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

⇒ 034 เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร

⇒ 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

⇒ 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

⇒ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY แผนการป้องกันการทุจริต ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ KY มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

⇒ 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

⇒ 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
316138
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
579
1173
3667
304867
1752
34712
316138

Your IP: 18.210.12.229
2021-03-02 22:45