• นางสาวสุวณีย์ พลาสิน

  นางสาวสุวณีย์ พลาสิน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • นางสาวสุกัลยา ทำสวน

   นางสาวสุกัลยา ทำสวน

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   • นางดุษณี เหมเส็ม

    นางดุษณี เหมเส็ม

    ครู สังกัด ศพด.บ้านขุนรายา
    • นางสาวศิริวรรณ สุภาพ

     นางสาวศิริวรรณ สุภาพ

     ครู ศพด.บ้านคลองยาง
     • นางสาวสุนทรีย์ หมัดเหย่

      นางสาวสุนทรีย์ หมัดเหย่

      ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัด ศพด.ขุนรายา
   • นางสาวศราวดี คงบันนึก

    นางสาวศราวดี คงบันนึก

    ครู สังกัด ศพด.บ้านขุนรายา
    • นางสุมาลี ชุมชวด

     นางสุมาลี ชุมชวด

     ครู ศพด.มัสยิดนูรุ้ลอีหม่าน
     • นางสาวศริภา หนูสงค์

      นางสาวศริภา หนูสงค์

      ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัด ศพด.ขุนรายา
      • นายมนตรี เหมเส็ม

       นายมนตรี เหมเส็ม

       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   • นางนิตยา รักษาจิตย์

    นางนิตยา รักษาจิตย์

    ครู สังกัด ศพด.บ้านขุนรายา
    • นางสาวอาฉ๊ะ บิลหีม

     นางสาวอาฉ๊ะ บิลหีม

     ครู ศพด.มัสยิดนูรุ้ลอีหม่าน
     • นางสาวสุกัลยา นุ้ยขาว

      นางสาวสุกัลยา นุ้ยขาว

      ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัด ศพด.ขุนรายา
   • นางอารี ใจบุญ

    นางอารี ใจบุญ

    ครู ศพด.บ้านคลองยาง
    • นางกรรนิกา โวหาร

     นางกรรนิกา โวหาร

     ครู ศพด.มัสยิดนูรุ้ลอีหม่าน
     • นางสาวกรรณิกา เกื้อกูล

      นางสาวกรรณิกา เกื้อกูล

      ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัด ศพด.บ้านคลองยาง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
1009546
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
471
907
471
1002100
25415
31482
1009546

Your IP: 162.158.162.26
2023-01-29 12:03