แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารสวนตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
1. ความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
1. มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
3. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
4. มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน
มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
1. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ น้ำดื่ม
2. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
3. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
4. มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
1. มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ การออกพื้นที่ ฯลฯ
2. สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ หนังสือเวียน
4. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1931448
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2983
1678
4661
1908233
58066
87479
1931448

Your IP: 172.70.188.37
2024-06-17 22:58