แบบประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กตำบลคลองยาง

 

                                    

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในช่องที่มี * คือช่องที่จำเป็นต้องกรอก หากไม่มี * ท่านสามารถกรอกหรือไม่กรอกก็ได้
2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ให้ท่านกด SUBMIT
3. อบต.คลองยางได้รับข้อมูลของท่าน และจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ โดยมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นผู้ดำเนินการ

                                    

มากที่สุด (5)มาก (4)ปานกลาง (3)น้อย (2)น้อยที่สุด (1)
1. วิทยากรมีความรู้ความสามารถตรงกับเรื่องที่บรรยาย
2. วิทยากรดําเนินกิจกรรมให้ได้รับความสนุกสนาน
3. วิทยากรให้ความเอาใจใส่ต่อผู้เข้าร่วมอบรม
4. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
5. การตอบคำถามของวิทยากร
มากที่สุด (5)มาก (4)ปานกลาง (3)น้อย (2)น้อยที่สุด (1)
1. การบริการของเจ้าหน้าที่
2. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
3. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
4. การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด (5)มาก (4)ปานกลาง (3)น้อย (2)น้อยที่สุด (1)
1. มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการทำงาน บทบาท หน้าที่สิทธิและความรับผิดชอบของสภาเด็กและเยาวชน
2.มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องสภาเด็กและเยาวชนกับภาวะผู้นำ
มากที่สุด (5)มาก (4)ปานกลาง (3)น้อย (2)น้อยที่สุด (1)
1. เกิดการเรียนรู้ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม
2. สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและภาคีเครือข่าย
3. สามารถให้คำปรึกษาแก่คนในชุมชนได้
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
มากที่สุด (5)มาก (4)ปานกลาง (3)น้อย (2)น้อยที่สุด (1)
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมิน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1931460
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2995
1678
4673
1908233
58078
87479
1931460

Your IP: 172.70.147.199
2024-06-17 23:05