ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานไปแล้วนั้น

       อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 (2) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลต่อไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
347533
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
769
756
2946
340238
12963
20184
347533

Your IP: 18.206.177.17
2021-04-21 21:12