ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบบที่1) และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานไปแล้วนั้น

       อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 (2) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลต่อไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
962577
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
143
937
5047
947011
9928
36138
962577

Your IP: 162.158.162.102
2022-12-09 05:31